מהם סימני אש סימני אש בישראל התערוכה 

הוסיפו למועדפים 

 
 

 

סמל תערוכת סימני אש בישראל

 

מקורם של סימני האש הוא באנגליה של המאה ה 17. מדובר בלוחות מתכת אשר מוקמו על הקירות החיצוניים של הבניינים אשר בוטחו על ידי משרדי ביטוח האש ושימשו כפוליסות ביטוח ואישור לכיבוי שריפות בידי מכבי האש אשר הופעלו באותה עת על ידי כל מבטח בנפרד.

 

 

במשך השנים הפכו סימני האש, לסמל מסחרי ותג פרסום של מבטחים בעולם המערבי ובתחילת המאה העשרים, גם "עשו עליה" לארץ ישראל.

 

אוסף סימני אש בישראל שייך למומחה הביטוח, עו"ד עוזי ז'ק, השוקד על טיפוח האוסף הפרטי שלו כבר יותר משלושים שנה.

 

צרו קשר  I  אתרי ביטוח   I   ההיסטוריה של הביטוח  I   ביטוח - מרכז ביטוח בנט

כל הזכויות שמורות